Balkansko putovanje je projekt vizualne umjetnosti u obliku izložbe i knjige fotografija, eseja, te interaktivnih međunarodnih i lokalnih događaja. Chris Leslie nas vodi na fotografsko putovanje kroz gradove bivše Jugoslavije koristeći do sada neviđenu arhivu fotografija iz regiona koje su nastale u zadnje 24 godine.

Ova kolekcija predstavlja njegov najraniji rad i započinje fotografijama ratom razorenog grada u Hrvatskoj 1996. godine i prati razvoj regiona sve do trenutnih problema koje imaju izbjeglice i migranti koju su zaustavljeni u Sarajevu na putu ka Zapadnoj Evropi. Iako se 2020. godine navršava četvrt vijeka od kraja ratova, ovaj region i Evropa se i dalje bore sa konfliktnim ideologijama. Balkansko putovanje kao projekt vizualne umjetnosti kreira bitan moment za refleksiju po ovom pitanju, kako za publiku tako i za samog umjetnika, njegov život i karijeru.

Projekt nam donosi snažne ljudske priče koje su proizašle iz jednog od najtežih perioda u modernoj istoriji Evrope. Radeći zajedno sa piscem Johnom McDougallom, projekt će uključiti izložbu fotografija u galeriji SOGO u Glazgovu, knjigu fotografija sa narativima ljudi, sedam javnih događaja u Škotskoj i Sarajevu, web stranicu i kampanju na društvenim mrežama. Knjiga i web stranica će imati prevod na bosanski jezik.

Projekt je podržan sredstvima institucije Kreativna Škotska.

Dodatna podrška je obezbjeđena kroz saradnju sa Galerijom SOGO i Centrom za postkonfliktna istraživanja (CPI).